Tại sao đề thi không hiển thị nút “Chèn vào powerpoint”

Author: Azota 26 views

Vui lòng kiểm tra lại định dạng đề thi và phiên bản PPT của bạn.

“Chèn vào Powerpoint” hiện chỉ hỗ trợ trong đề trắc nghiệm dạng Docx và hỗ trợ tốt nhất trên các phiên bản PPT từ 2016