Cập nhật số điện thoại/email

Author: Azota 452 views
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng avatar góc phải trên cùng của màn hình
  • Bước 3: Tại màn Cài đặt tài khoản, chọn mục “Chung”
  • Bước 4: Nhập email và chọn “Cập nhật” để cập nhật email
    Chọn “Click vào đây nếu bạn muốn đổi số điện thoại” để cập nhật lại số điện thoại mới
  • Bước 5: Nhập số điện thoại mới và chọn “Tiếp tục”

Lưu ý: Việc cập nhật số điện thoại/email không làm mất dữ liệu. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể cập nhật số điện thoại/email mới khi số điện thoại/email đó chưa đăng ký tài khoản trên Azota