Khôi phục lớp lưu trữ

Author: Azota 23 views
  • Bước 1: Truy cập vào “Danh sách lớp”, kéo xuống cuối màn hình click chọn “Lưu trữ”
  • Bước 2: Đi tới lớp cần khôi phục lưu trữ, chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm góc phải cạnh tên lớp, chọn “Khôi phục” để hoàn tất quá trình