Lưu trữ/ Khôi phục lớp được chia sẻ

Author: Azota 68 views

Tính năng đưa lớp được chia sẻ vào lưu trữ dùng khi Giáo viên muốn ẩn lớp đó trên màn hình mà không muốn xóa hoàn toàn lớp, dữ liệu của lớp vẫn được giữ nguyên. Các lớp được đưa vào lưu trữ có thể khôi phục lại.

Lưu trữ Lớp được chia sẻ

Bước 1: Truy cập vào “Quản lý lớp”, đi tới lớp cần lưu trữ


Bước 2: Chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm góc bên phải cạnh tên lớp


Bước 3: Chọn “Đưa vào lưu trữ” để hoàn tất quá trình

(Lớp vừa lưu trữ sẽ có trong mục Kho lưu trữ)

Khôi phục Lớp được chia sẻ

Bước 1: Truy cập vào “Quản lý lớp”, kéo xuống cuối màn hình chọn “Lưu trữ”|


Bước 2: Đi tới lớp cần khôi phục lưu trữ, chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm góc phải cạnh tên lớp, chọn “Khôi phục” để hoàn tất quá trình