Sắp xếp theo tên

Author: Azota 29 views
  • Bước 1: Tại màn “Danh sách học sinh”, chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên góc phải màn hình
  • Bước 2: Chọn “Sắp xếp theo tên” để hiển thị theo anphabe