Phân biệt 4 hình thức kéo thả file tạo đề

Author: Azota 769 views

Tham khảo video chi tiết tại đây

Tạo đề chỉ với thao tác kéo – thả File, thuật toán của Azota sẽ tự động nhận diện định dạng đề để điều hướng tới cấu hình tương ứng:

– Với File đề dạng ảnh (định dạng PNG, Jpeg…), hệ thống nhận diện thành file đính kèm của Bài tập

– Với File đề PDF và Docx (có bao gồm câu hỏi bắt đầu bằng Phần/Câu/Bài/Question… kèm nội dung câu hỏi), hệ thống sẽ nhận diện thành đề thi

– Với File Excel (mã đề + bảng đáp án), hệ thống sẽ nhận diện thành dạng đề thi Offline, sử dụng cho chấm phiếu tô Offline