Đổi mật khẩu

Author: Azota 457 views

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Azota

Bước 2: Bấm chuột vào Avatar

Bước 3: Bấm chuột vào icon cây bút

Bước 4: Nhập mật khẩu mới

Bước 5: Bấm Cập nhật