1 số điện thoại có đăng ký được nhiều tài khoản không?

Author: Azota 604 views

1 số điện thoại chỉ ứng với duy nhất 1 tài khoản và không phụ thuộc vào thiết bị đăng nhập