Cách ẩn toàn bộ kết quả chấm của giáo viên?

Author: Azota 161 views

Tại phần Bài tập, Giáo viên tick vào ô “Không cho học sinh xem kết quả” để ẩn toàn bộ điểm và nhận xét của mình

Tại phần Đề thi, Giáo viên cài đặt cấu hình Đề thi: Tick “Không” vào cả 2 ô “Cho xem đáp án” và “Cho xem điểm”