Cách để giáo viên nhận được thông báo khi học sinh nộp bài?

Author: Azota 145 views

Để nhận được thông báo, vui lòng tải App hoặc đăng nhập tài khoản trên website: https://azota.vn/ xem thông báo mới nhất tại biểu tượng hình chuông bên phải trên cùng màn hình

(Hiện App chỉ có chức năng nhận thông báo)