Cách soát lỗi đề thi trước khi xuất bản?

Author: Azota 318 views

Trước khi Xuất bản, thầy cô vui lòng kích hoạt chế độ “Soát lỗi” và ấn vào nút “Sửa” bên phải màn hình để kiểm tra phần nhận diện các vùng câu hỏi/đáp án.
Hãy đảm bảo các khung câu hỏi nằm đúng vị trí, các vùng màu đáp án bao trọn nội dung đáp án và không chồng màu lên nhau hoặc lấn sang nội dung đáp án khác