Cách xem chỉ hiện học sinh đã chấm/chưa chấm?

Author: Azota 232 views

Giáo viên chọn vào đề thi cần xem, chọn “Xem danh sách học sinh đã thi, chọn vào biểu tượng bộ lọc góc bên phải màn hình, tùy chọn xem theo mong muốn