Chức năng của nút “Cho phép tự báo danh”?

Author: Azota 220 views

Khi giáo viên bật nút này (hiển thị màu xanh), học sinh sẽ được phép tự ý vào lớp mà không cần đăng nhập.