Chức năng “giám sát tự động” hoạt động như thế nào?

Author: Azota 1033 views

Khi giáo viên bật chức năng “Giám sát tự động”, hệ thống sẽ có thông báo cảnh báo nếu học sinh có hành động thoát toàn màn hình trên máy tính. Sau khi thi xong, hệ thống cũng hiện số lần học sinh thoát toàn màn hình về file excel tải về của giáo viên.

(Tính năng này hiện vẫn đang cập nhật thêm và sẽ sớm bổ sung các hình thức giám sát khác trong tương lai. Giám sát tự động ở phiên bản hiện tại hoạt động tốt nhất trên các thiết bị máy tính)