Có tình trạng nhảy đáp án khi thi ở hệ thống không?

Author: Azota 318 views

Vấn đề “nhảy đáp án” thường xảy ra do những nguyên nhân sau:

1. Do học sinh thao tác kéo lên/xuống chọn đáp án trên điện thoại màn hình cảm ứng bị chạm nhầm (Gv kiểm tra bằng cách xem lại lịch sử chọn đáp án của học sinh)

2. Do khâu số hóa đề của giáo viên chưa nhận diện chuẩn vùng đáp án khi sử dụng chức năng đảo đề với phiên bản tạo đề pdf2.0 nên sau khi xuất bản xuất hiện tình trạng cắt nhầm vùng đáp án A,B,C,D hoặc không hiển thị dữ liệu đáp án (Gv xem lại “Dữ liệu cắt đề”)

3. Do khâu số hóa đề của giáo viên KHÔNG cố định câu hỏi nhóm khi sử dụng chức năng đảo đề phiên bản pdf2.0, dẫn đến không nhận diện được câu hỏi nào thuộc nhóm nào, gây ra kết quả đáp án sai lệch (Gv xem lại “Dữ liệu cắt đề”)