Học sinh có cần đăng ký tài khoản không?

Author: Azota 395 views

Việc đăng ký tài khoản là không bắt buộc, tùy chọn vào cài đặt của giáo viên. Học sinh không cần đăng ký tài khoản vẫn có thể thực hiện nộp bài và thi trên hệ thống Azota