Học sinh không thể chọn tên mình vì có thông báo “đã bị chọn”?

Author: Azota 2405 views

Trường hợp này xảy ra do 1 trong 2 nguyên nhân sau:  

  • Nguyên nhân 1: HS này đã từng chọn tên của chính mình rồi -> Cách xử lý: HS kiểm tra lại thông tin và đăng nhập theo đúng số điện thoại tài khoản hệ thống thông báo khi click vào tên đã bị chọn
  • Nguyên nhân 2: HS bị bạn khác chọn nhầm tên -> Cách xử lý: GV vào tên học sinh đó trong phần “Danh sách lớp”, trỏ chuột vào avatar xem thông tin chi tiết ID, Số điện thoại của người chọn nhầm vào bạn đó. Giáo viên bấm “Yêu cầu xác thực lại” để học sinh có thể chọn lại được tên mình.