Học sinh không thể chọn tên mình vì có thông báo “đã bị chọn”?

Author: Azota 837 views

Trường hợp này xảy ra do 1 trong 2 nguyên nhân sau:  

  • Nguyên nhân 1: HS này đã từng chọn tên của chính mình rồi -> Cách xử lý: Kiểm tra lại xem HS đã đăng nhập chưa, có đăng nhập đúng tài khoản không. Nếu chưa thì HS đăng nhập lại đúng tài khoản đã từng chọn tên, sau đó có thể nộp bài được luôn mà không cần chọn lại tên nữa
  • Nguyên nhân 2: HS bị bạn khác chọn nhầm tên -> Cách xử lý: GV vào tên học sinh đó trong phần “Danh sách lớp”, trỏ chuột vào avatar xem bạn nào chọn nhầm vào bạn đó. Giáo viên bấm “Yêu cầu xác thực lại” để học sinh có thể chọn được tên mình.