Làm thế nào khi có quá nhiều học sinh báo mở khóa cho chọn lại?

Author: Azota 246 views

Mở khóa cho Học sinh chọn lại thường xảy ra do 2 nguyên nhân sau:

  • Học sinh chọn nhầm tên nhau
  • Học sinh tự chọn tên mình trước đó nhưng lần sau vào link giáo viên gửi lại quên không đăng nhập hoặc đăng nhập bằng tài khoản khác

Trong Trường hợp cả lớp có quá nhiều thông báo mở khóa thì thường do nguyên nhân thứ 2.

Giáo viên có thể tự kiểm tra bằng cách: đối chiếu số điện thoại ở thông báo xem có trùng khớp với số điện thoại tài khoản trong lớp của học sinh không.

Ví dụ minh họa ảnh dưới: GV cần kiểm tra xem số điện thoại 096710xxxx có đúng là số điện thoại của học sinh Vu Quoc Dat không

  • Nếu trùng khớp -> HS bị bạn khác hoặc tài khoản có số điện thoại khác chọn nhầm tên
  • Nếu không trùng khớp -> GV yêu cầu HS đăng nhập lại theo đúng số điện thoại 096710xxxx