Một số lỗi thường gặp khi tạo đề PDF 2.0?

Author: Azota 136 views

Sau khi upload đề thi lên hệ thống, ấn vào nút “Sửa” để thực hiện soát lỗi. Bạn vui lòng kiểm tra toàn bộ đề để đảm bảo không mắc phải 1 số lỗi cơ bản dưới đây.

1. Lỗi vùng màu không bao trọn nội dung đáp án

  • Cách khắc phục: Bạn kéo các vùng màu để đảm bảo nội dung các đáp án nằm trong vùng màu
(Hình minh họa: Vùng màu đáp án A, C không bao trọn dấu vecto dẫn đến khi xuất bản sẽ bị mất dấu vecto)
(Hình minh họa: Vùng màu xanh của đáp án C không bao trọn nội dung đáp án C dẫn đến khi xuất bản sẽ bị nội dung (a;b) nếu không kéo chỉnh lại)

Lưu ý: Nếu không soát lỗi kỹ và chỉnh sửa, lỗi này có thể không ảnh hưởng với đề cố định, nhưng có thể dẫn đến sai lệch nội dung với những đề có cấu hình đảo câu hỏi và đáp án.

2. Vùng màu đáp án bị tràn sang nội dung khác

  • Cách khắc phục: Bạn nhấn đúp vào vùng màu bị thừa để xóa vùng màu này hoặc kéo chỉnh vùng màu cho vừa vặn với nội dung đáp án
(Hình minh họa: Vùng màu tím của đáp án D. bị tràn ra ngoài, hãy nhấn đúp để xóa vùng màu thừa)

(Hình minh họa: Vùng màu xanh của đáp án C. và màu tím của đáp án D. trong câu 184 bị tràn ra, hãy kéo chỉnh lại vùng màu cho vừa vặn với nội dung đáp án)

3. Lệch khung đáp án A,B,C,D

Các khung vuông đỏ cần bao trọn đáp án A. B. C. D.

  • Cách xử lý: Bạn kéo chỉnh lại để các đáp án A., B., C., D. nằm trong khung đỏ
(Hình minh họa: Đáp án A., B. có khung đỏ bao quanh được coi là chuẩn. Đáp án C., D. của câu 183 bị lệch khung đỏ dẫn đến khi xuất bản sẽ không hiển thị chữ C., D., gây sai lệch nghiêm trọng khi dùng chức năng đảo câu hỏi và đáp án)

(Hình minh họa: Đáp án D. của câu 168 không đúng chuẩn dẫn đến khi xuất bản hiển thị bị lỗi)

(Hình minh họa: Đáp án D. không đúng chuẩn)
(Hình minh họa: Đáp án B., C., D. của câu 91 không đúng chuẩn dẫn đến khi xuất bản hiển thị bị lỗi )

4. Khung nội dung tràn xuống phần Bảng đáp án

Nguyên nhân: Do Đề gốc không có chữ “HẾT” và “BẢNG ĐÁP ÁN” trước Bảng đáp án

(Hình minh họa: Đề thi bị lỗi)
(Hình minh họa: Đề lỗi khi tải lên bị dính câu hỏi vào Bảng đáp án)

5. Khung nội dung (khung xanh) không bao trọn hết nội dung câu

Nguyên nhân: Thường gặp trong các dạng đề có hình ảnh, hình minh họa lớn

(Hình minh họa: Phần khung xanh không bao trọn hình thuộc nội dung câu hỏi, dễ dẫn đến bị đè hình vào các đáp án hoặc mất hình khi xuất bản đề có đảo câu hỏi và đáp án)

Cách xử lý: Kéo khung xanh bao trọn phần nội dung của câu