Sự khác nhau giữa cấu hình giao cho tất cả mọi người và giao theo lớp?

Author: Azota 31 views

Với cấu hình giao cho “Tất cả mọi người” (hay còn gọi là giao tự do), thí sinh không cần đăng nhập vẫn có thể truy cập vào làm Đề thi.

Với cấu hình giao theo lớp, thí sinh bắt buộc phải đăng nhập mới có thể truy cập vào làm Đề thi.

Lưu ý:
– Để thuận tiện cho việc quản lý dữ liệu bài thi, thông tin thí sinh và phục vụ công tác truy vết khi cần, bạn nên cấu hình giao theo lớp. Cấu hình giao theo lớp cũng giúp lọc thí sinh theo lớp nhanh chóng, trực quan hơn.
– Nếu muốn lọc theo lớp khi cấu hình Đề thi giao cho “Tất cả mọi người”, bạn cần thêm trường “Thông tin xác thực” để có dữ liệu lọc sau khi xuất file Excel. Phần thí sinh nhập thông tin xác thực sẽ nằm ở cuối file Excel trong phần “Thông tin bổ sung”