Sự khác nhau giữa Giám sát tự động và Giám sát mới?

Author: Azota 104 views
 • Giám sát tự động
  – Là phiên bản Giám sát cũ của Azota, có chức năng thông báo, phát hiện khi thí sinh thoát toàn màn hình. Số lần thí sinh thoát toàn màn hình sẽ được lưu lại trong lịch sử thi của thí sinh.
  Giám sát tự động không phát hiện thí sinh chuyển tab, chia đôi màn hình hay bật bong bóng chat và chỉ hoạt động ổn định nhất trên các thiết bị máy tính.
 • Giám sát mới
  – Là phiên bản Giám sát thi nâng cấp của Azota, có chức năng ghi âm, ghi hình, chụp màn hình lại toàn bộ quá trình thi của thí sinh. Do vậy, Giám sát mới có thể phát hiện thí sinh chuyển tab, chia đôi màn hình, bật bong bóng chat hay bất kỳ thao tác nào của thí sinh trên màn hình thi. Đồng thời lưu dữ liệu khả năng vi phạm, trạng thái thí sinh có chặn quyền truy cập camera, micro hay không…
  – Điều kiện để Giám sát mới hoạt động:
  + Thí sinh cấp quyền truy cập camera, micro
  + Thí sinh chia sẻ toàn màn hình thành công
  + Thí sinh kết nối với điện thoại (nếu có) qua mã QR thành công
  – Lưu ý: Giám sát mới hoạt động tốt nhất trên các thiết bị máy tính, thí sinh có thể cùng lúc sử dụng 2 thiết bị: điện thoại và máy tính để tham gia làm đề thi có giám sát mới

  Tham khảo thêm cách thức hoạt động của Giám sát mới tại đây