Tải đề lên hệ thống hiện “Không tìm thấy câu hỏi”?

Author: Azota 364 views

Trường hợp này thường xảy ra khi câu hỏi trong file đề gốc bị dính dấu chỉ mục, đánh dấu (bullet) hoặc đánh số (numbering). Cách xử lý trong trường hợp này là giáo viên bỏ dấu trong các câu hỏi, chuyển sang định dạng bình thường trước khi upload đề lên hệ thống Azota