Tại sao hiện chữ đang thi trên màn Danh sách đã thi?

Author: Azota 156 views
  • Hệ thống hiện chữ “Đang thi” trong trường hợp học sinh thoát ra khỏi màn hình thi mà chưa quay trở lại màn hình thi để ấn nút nộp bài.
  • Trong trường hợp này, học sinh chỉ cần quay trở lại màn hình thi. Nếu học sinh quay trở lại màn hình thi khi:
    + Vẫn còn thời gian thi: Học sinh có thể tiếp tục làm bài thi
    + Quá giờ thi 5 phút: Hệ thống ghi nhận kết quả 0 điểm, thời gian làm bài 0 giây -> GV thực hiện phúc khảo cho HS nếu có nhu cầu