Tại sao học sinh đã làm đề rồi vẫn báo đang thi?

Author: Azota 230 views

Trường hợp này xảy ra khi học sinh tự ý thoát ra ngoài, không ấn nút “Nộp bài”, hệ thống sẽ hiện trạng thái “Đang thi” với học sinh đó.