Tại sao thí sinh vừa truy cập vào đề thi lại có thông báo nộp muộn?

Author: Azota 66 views

Thông báo này xảy ra trong trường hợp: ở lần thi trước đó, thí sinh truy cập vào đề thi này nhưng đã thoát ra khỏi màn hình thi và chưa ấn “Nộp bài”

Hệ thống sẽ hiển thị như hình dưới đây sau khi thí sinh quay trở lại đề thi. Thí sinh ấn nút “Nộp muộn” để tự nộp bài thi lần trước đó của mình thay vì hệ thống tự động nộp thay thí sinh như trước đây, nhằm tránh những hiểu lầm về phản hồi: Thí sinh vừa truy cập bài thi đã bị tự động nộp.

⚠ Lưu ý:Trường hợp thí sinh quay trở lại muộn quá giờ 5 phút, giáo viên cần thực hiện chức năng phúc khảo nếu muốn lấy lại điểm cho thí sinh