Tại sao tôi không ấn “lưu” được đề thi bên bản PDF 2.0?

Author: Azota 169 views

Giáo viên kiểm tra lại toàn bộ đề thi xem còn câu nào chưa tick chọn đáp án đúng với dạng đề trắc nghiệm, hoặc câu nào chưa nhập đáp án với dạng đề điền từ không. Đồng thời soát lại nội dung các vùng câu hỏi, đáp án để đảm bảo không bị lỗi trước khi xuất bản đề thi