Tại sao tôi không lấy lại được mật khẩu?

Author: Azota 198 views

Khi đã thực hiện các thao tác lấy lại mật khẩu theo yêu cầu của hệ thống mà vẫn không thành công, bạn vui lòng kiểm tra các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Người dùng gửi liên tiếp tin nhắn, không chờ thời gian để hệ thống phản hồi
– Trường hợp 2: Người dùng gửi tin nhắn sai cú pháp hoặc gửi sai số điện thoại hệ thống
– Trường hợp 3: Số điện thoại dùng để gửi tin nhắn không phải số điện thoại tài khoản của người dùng cần lấy lại mật khẩu

– Trường hợp 4: Gửi tin nhắn không thành công do không đủ số dư trong tài khoản (Cước phí tính theo cước phí nhà mạng)