Tại sao tôi không lấy lại được mật khẩu?

Author: Azota 72 views

Khi đã thực hiện các thao tác lấy lại mật khẩu theo yêu cầu của hệ thống mà vẫn không thành công, bạn vui lòng kiểm tra các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Người dùng gửi liên tiếp tin nhắn, không chờ thời gian để hệ thống phản hồi
– Trường hợp 2: Người dùng gửi tin nhắn sai cú pháp hoặc gửi nhầm số điện thoại
– Trường hợp 3: Số điện thoại dùng để gửi tin nhắn không phải số điện thoại tài khoản của người dùng cần lấy lại mật khẩu