Tại sao tôi không thấy nút chèn Powerpoint?

Author: Azota 41 views

Chức năng này hiện chỉ hỗ trợ trong đề trắc nghiệm dạng Docx và hỗ trợ tốt nhất trên các phiên bản PPT từ 2016