Tại sao tôi tải App về lại không có gì?

Author: Azota 139 views

Hiện tại App chỉ hỗ trợ nhận thông báo (khi có bản cập nhật mới, khi HS nộp bài, khi GV giao bài, chấm xong bài…). Các tính năng khác vui lòng truy cập website: https://azota.vn/ để sử dụng

lưu ý: App chỉ hiện thi thông báo trong vòng 24h. Để học sinh nhận được thông báo trên App khi giáo viên giao/chấm bài thì bắt buộc học sinh phải đăng ký tài khoản và vào đúng lớp của giáo viên.