Tôi có thể kiểm tra phần chi tiết cuộn trang ở đâu?

Author: Azota 49 views

Thầy cô truy cập vào bài thi chi tiết của học sinh, sau đó ấn “Xem chi tiết quá trình làm bài trắc nghiệm”, hệ thống sẽ tự động hiện ra màn hình xem “Chi tiết chọn đáp án” và “Chi tiết cuộn trang”