Tôi đã chọn đảo câu hỏi và đáp án nhưng khi thi thử lại không thấy đảo?

Author: Azota 175 views

Khi giáo viên cài đặt đảo câu hỏi và đáp án, sau đó tiến hành “thi thử” ngay trên tài khoản của giáo viên thì hệ thống sẽ vẫn giữ nguyên câu hỏi và đáp án như đề gốc. Các câu hỏi và đáp án sẽ được tự động đảo khi học sinh tham gia làm bài

Lưu ý: nếu tạo đề bằng bản PDF 2.0, giáo viên cần soát kỹ các vùng đáp án trước khi xuất bản để tránh trường hợp các đáp án bị đảo sai khi thi