Tôi không thể chụp ảnh trực tiếp khi đính kèm ảnh tự luận?

Author: Azota 56 views

Trường hợp này thường xảy ra do bạn chặn cấp quyền truy cập camera trên trình duyệt. Để khắc phục, bạn vui lòng cài đặt cấp quyền truy cập camera trên thiết bị bạn đang sử dụng