Tôi quên mật khẩu?

Author: Azota 167 views

Bạn vui lòng truy cập trang chủ https://azota.vn/ , chọn vào nút “Quên mật khẩu” và làm theo hướng dẫn của hệ thống để đặt lại mật khẩu.

Lưu ý: Sau khi gửi tin nhắn thành công, hệ thống sẽ hiện nút “Tiếp tục” để bạn tiến hành đặt lại mật khẩu. Vui lòng:

– KHÔNG Gửi liên tiếp tin nhắn

– Gửi tin nhắn đúng cú pháp và gửi đúng số điện thoại

– Số điện thoại dùng để gửi tin nhắn phải là số điện thoại tài khoản của người dùng cần lấy lại mật khẩu

– Đảm bảo đủ số dư để thực hiện gửi tin nhắn thành công