Vì sao không nhận diện được hết các câu tải lên trong đề?

Author: Azota 28 views

Ví dụ: Tải lên đề 100 câu nhưng chỉ nhận 90 câu

Nguyên nhân thường gặp:

  • Do đề sai cấu trúc

+ Thứ tự câu không liên tiếp Câu n, câu n+1, Câu n+2….

+ Cấu trúc câu không đồng bộ (ví dụ bên trên Câu 1, Câu 2…nhưng bên dưới là 3. 4..)

  • Xuất hiện từ “bảng đáp án” hoặc “lời giải chi tiết” ở câu nhận diện cuối cùng

Khắc phục:

  • Chỉnh lại đề gốc theo cấu trúc đề mẫu. Tham khảo cấu trúc đề mẫu tại đây
    Tải một số đề mẫu của Azota tại đây
  • Thay đổi từ “đáp án”, “lời giải chi tiết” bằng các từ tương tự