Ý nghĩa phần chi tiết cuộn trang trong bài thi của học sinh?

Author: Azota 55 views

Thông tin “chi tiết cuộn trang” sẽ giúp minh bạch về các thao tác của thí sinh trong quá trình làm bài (cụ thể là chi tiết hành động thí sinh đã cuộn màn hình đến vị trí bao nhiêu px ở thời gian chi tiết nào), tránh tình trạng học sinh phản ánh “sai đáp án”, đã làm nhưng không hiện đáp án… mà không có minh chứng