Làm bài thi trắc nghiệm

Author: Azota 361 views

Bước 1: HS truy cập vào link đề thi Giáo viên gửi hoặc HS đăng nhập tài khoản để truy cập vào Đề thi giáo viên giao

(Lưu ý: Với những Đề thi giáo viên cấu hình “Giao theo lớp”, HS bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới được làm đề. Những đề thi giáo viên cấu hình giao tự do cho “Tất cả mọi người” thì HS mới không cần đăng nhập)

Bước 2: Nhập thông tin xác thực (nếu có)

Bước 3: Tiến hành làm bài thi