Làm bài thi tự luận

Author: Azota 226 views

Với những Đề thi có phần Tự luận, HS có thể gõ trực tiếp vào phần nhập nội dung đáp án trên Hệ thống

hoặc HS làm bài ra giấy, sau đó chọn “Đính kèm tự luận” để nộp bài

HS có thể đính kèm file trực tiếp hoặc quét mã QR để nộp bài

(Lưu ý: Những trường hợp không hiện nút Camera để chụp ảnh trực tiếp, bạn vui lòng cài đặt cấp quyền truy cập Camera cho trình duyệt)