Giới thiệu tổng quan các chức năng chính phần Bài tập

Author: Azota 35 views

1. Màn “Danh sách bài tập các lớp”

– Hiển thị trực quan Bài tập của tất cả các lớp, hiển thị số lượng học sinh đã nộp bài trên tổng sĩ số

2. Tạo bài tập

– Ghi chú, cài đặt hạn nộp, giao bài tập bằng file word, audio, video, hình ảnh….

– Cho phép bật/tắt cài đặt “Không cho xem kết quả” ( nếu Bật tính năng này, học sinh sẽ không xem được điểm, nhận xét và phần chữa bài của giáo viên)

3. Giao bài tập

– Tùy chọn bắt buộc/không bắt buộc học sinh đăng nhập tài khoản để nộp bài

– Cho phép giao 1 bài tập tới cùng lúc nhiều lớp

– Copy link để giao cho các lớp tương ứng

4. Nộp bài tập

– Học sinh nộp bài qua đường link bài tập, mã QR code hoặc đăng nhập tài khoản để nộp bài

5. Chấm bài tập

– Chấm điểm tự động (1 chạm – đúng, 2 chạm – sai)

– Cho phép phóng to/nhỏ màn hình chấm

– Đa dạng cỡ chữ, font chữ, cấu hình icon đúng/sai

– Nhiều sticker được bổ sung liên tục trong phần nhận xét, các tùy chọn nhập điểm: Đ, CĐ, CHT… phù hợp với đối tượng tiểu học, trung học…

– Tính năng “Yêu cầu nộp lại bài” kèm nguyên nhân, lời nhắn gửi cho học sinh

– Cho phép tắt hiển thị điểm (học sinh không xem được điểm nhưng vẫn xem được nhận xét và phần chữa bài)

– Hiển thị thông tin tài khoản giáo viên chấm bài tập sau cùng (với những Bài tập được chia sẻ quyền)

6. Màn Danh sách nộp bài

– Chia sẻ quyền chấm/chỉnh sửa bài tập cho các Tài khoản giáo viên khác

– Ô gõ “Tìm kiếm” giúp giáo viên dễ dàng truy cập nhanh chóng vào Bài tập của bất kỳ học sinh nào

– Bộ lọc học sinh đã chấm/chưa chấm, học sinh đã nộp/chưa nộp, học sinh nộp lại bài tập

– Sắp xếp theo thời gian thứ tự nộp bài tập trước/sau

– Hiển thị số tệp tin học sinh đã nộp ngay phía ngoài màn hình để giáo viên tiện theo dõi

– Hiện “Lịch sử nộp bài tập” của học sinh (với những trường hợp học sinh đã phát sinh nộp lại bài trong cùng 1 bài tập)

– Xuất PDF toàn bộ bài tập đã chấm (bao gồm cả ô điểm/nhận xét nếu có) của cả lớp hoặc theo số lượng học sinh mong muốn

– Xuất Excel bảng điểm từng bài tập hoặc tất cả bài tập của toàn bộ lớp học (bao gồm thông tin học sinh, điểm, nhận xét…)