Cài đặt chức năng khai báo thông tin bổ sung

Author: Azota 162 views

Thông tin này sẽ được xuất hiện tại cuối bảng Excel danh sách điểm thi tải về trong mục “Thông tin bổ sung”

Cách cài đặt thông tin bổ sung:

  • Bước 1: Với những đề thi đã Lưu hoặc đã Xuất bản, Chọn tới đề thi cần thêm thông tin bổ sung, chọn “Cấu hình”
  • Bước 2: Bật nút “Xác thực thông tin học sinh”
  • Bước 3: Điền các trường thông tin cần học sinh nhập vào trước khi thi và tùy chọn mẫu câu trả lời trong hộp kiểm (Ví dụ: thông tin Mã định danh, Căn cước công dân, Trường…)
    Chọn “Thêm thông tin” nếu muốn tạo thêm trường thông tin

Giao diện khi học sinh truy cập vào đề thi sau khi giáo viên cài đặt thông tin bổ sung:

Kéo xuống cuối File Excel tải về để xem phần “Thông tin bổ sung”