Cấu trúc đề thi chuẩn Azota (PDF)

Author: Azota 1470 views

Để đề thi tải lên được chuẩn xác nhất, thầy cô lưu ý đề thi chuẩn cấu trúc như sau:

Ví dụ 1 số đề mẫu:

(Đề hỗn hợp: gồm cả Trắc nghiệm và tự luận)
(Đề Tiếng Anh có câu hỏi nhóm 100% trắc nghiệm)
(Đề Tiếng Anh điền khuyết)

Tải một số đề mẫu của Azota tại link: https://drive.google.com/file/d/1K87gKDjoPnN9et38nEw4swkFRA09xjqh/edit