Chấm bài thi tự luận

Author: Azota 565 views

Bước 1: Bấm chuột phải vào tên đề thi

Bước 2: Chọn Danh sách học sinh đã thi

Bước 3: Bấm vào tên học sinh cần chấm

Bước 4: Bấm vào tab “tự luận”

Kéo xuống dưới xem ảnh bài tập của học sinh nộp và chấm

Bước 6: Nhập điểm cho các câu sau đó bấm Lưu điểm

Lưu ý điểm nhập không quá thang điểm cho sẵn