Tạo đề thi 100% trắc nghiệm

Author: Azota 1248 views

Bước 1: Tại màn hình chính, bấm vào mục “Đề thi”

Bước 2: Bấm tạo đề

Bước 3: Chọn PDF 2.0

Bước 4: Bấm tải lên

Bước 5: Chọn file đề thi

Tại màn hình tải lên, các bạn dùng chế độ soát lỗi để kiểm tra các câu hỏi có bị sai xót hay không? Vùng đáp án, câu hỏi có bị mất chữ, nội dung hay không? Nếu lỗi nhận diện các bạn bấm Sửa để kéo lại vùng đáp án cho đúng