Tạo đề thi 100% trắc nghiệm

Author: Azota 2036 views

: Tại màn hình chính, chọn vào mục “Đề thi

Bước 2: Chọn “Tạo đề

Bước 3: Chọn “Tạo đề thi PDF 2.0

Bước 4: Bấm tải lên

Bước 5: Chọn file đề thi

Tại màn hình tải lên, các bạn dùng chế độ soát lỗi để kiểm tra các câu hỏi có bị sai sót hay không? Vùng đáp án, câu hỏi có bị mất chữ, nội dung hay không? Nếu lỗi nhận diện các bạn bấm Sửa để kéo lại vùng đáp án cho đúng