Tạo đề thi hợp tự luận + trắc nghiệm

Author: Azota 1308 views

Bước 1: Tại màn hình chính, bấm vào mục “Đề thi

Bước 2: Chọn “Tạo đề

Bước 3: Chọn “Tạo đề thi PDF 2.0

Bước 4: Bấm tải lên

Bước 5: Chọn file đề thi

Bước 6: Nhập điểm cho câu tự luận, chia điểm cho câu trắc nghiệm

Bước 7: Chọn “Lưu