Tạo đề thi hợp tự luận + trắc nghiệm

Author: Azota 741 views

Bước 1: Tại màn hình chính, bấm vào mục “Đề thi”

Bước 2: Bấm tạo đề

Bước 3: Chọn PDF 2.0

Bước 4: Bấm tải lên

Bước 5: Chọn file đề thi

Bước 6: Nhập điểm cho câu tự luận, chia điểm cho câu trắc nghiệm

Bước 7: Bấm lưu