Sửa tên lớp học

Author: Azota 143 views

Bước 1: Từ màn hình chính, bấm vào “Danh sách lớp”

Bước 2: Bấm vào “3 chấm” sau đó bấm vào Sửa lớp

Bước 4: Nhập tên lớp mới