Tạo danh sách học sinh

Author: Azota 684 views

Cách 1: Giáo viên tạo chỗ ngồi trong lớp, học sinh chọn tên để xin vào lớp

Bước 1: Bấm vào Tên lớp học

Bước 2: Bấm vào “Thêm học sinh”

Bước 3: Bấm vào Nhập từ File Excel

Bước 5: Tải file excel mẫu

Bước 6: Mở file excel mẫu

Bước 7: Nhập thông tin học sinh vào file excel

Giữ nguyên hàng màu xanh đầu tiên, không thay đổi

Bước 8: Lưu lại tải file excel lên hệ thống.

Bước 9: Bấm xác nhận

Cách 2: Thầy cô tạo lớp và học sinh tự nhập tên xin vào lớp. Cách này học sinh phải đăng ký tài khoản.

Trước tiên thầy cô tạo lớp trước. Sau đó làm theo hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Tải file đề thi này về máy tính Tải file

Bước 2: Tải đề thi lên azota bấm Lưu và xuất bản, thầy cô nhớ nhập điểm cho câu hỏi tự luận

Bước 3: Cấu hình đề thi cho lớp muốn học sinh nhập tên vào

Bước 4: Xuất bản

Bước 5: Gửi link đề thi cho học sinh qua zalo, facebook, mail,…

Bước 6: Học sinh bấm vào link, đăng ký tài khoản và nhập tên vào thi

Bước 7: Nhập tên của mình trong lớp sau đó xin vào lớp

Bước 8: Làm bài và nộp

Bước 9: Giáo viên kiểm tra danh sách học sinh đã xin vào lớp, nếu đã đủ sĩ số thì tắt chức năng tự báo danh.

On this page