Tạo danh sách học sinh

Author: Azota 1711 views

Cách 1: Giáo viên tạo chỗ ngồi trong lớp, Học sinh chọn tên để xin vào lớp (Không bắt buộc đăng ký tài khoản)

Bước 1: Bấm vào Tên lớp học

Bước 2: Bấm vào “Thêm học sinh”

Bước 3: Bấm vào Nhập từ File Excel

Bước 5: Tải file excel mẫu

Bước 6: Mở file excel mẫu

Bước 7: Nhập thông tin học sinh vào file excel

(Lưu ý: Không xóa/sửa tiêu đề mẫu)

Bước 8: Lưu lại file Excel để tải lên hệ thống

Bước 9: Bấm xác nhận

Cách 2: Giáo viên tạo Danh sách học sinh kèm số điện thoại. Học sinh đăng ký tài khoản và đăng nhập theo đúng số điện thoại trong lớp giáo viên tạo

Thực hiện tương tự như Cách 1 nhưng tại bước 7 (Nhập thông tin học sinh vào File Excel phải thêm số điện thoại tài khoản học sinh)

Cách 3: Thầy cô tạo lớp và học sinh tự nhập tên xin vào lớp (Học sinh phải đăng ký tài khoản)

Trước tiên thầy cô tạo lớp trước. Sau đó làm theo hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Tạo 1 đề thi trên Azota

Bước 2: Tải đề thi lên Azota, thầy cô nhớ nhập điểm cho câu hỏi tự luận

Bước 3: Cấu hình đề thi cho lớp muốn học sinh nhập tên vào

Bước 4: Xuất bản

Bước 5: Gửi link đề thi cho học sinh qua zalo, facebook, mail,…

Bước 6: Học sinh bấm vào link, đăng ký tài khoản và nhập tên vào thi

Bước 7: Nhập tên của mình trong lớp sau đó xin vào lớp

Bước 8: Làm bài và nộp

Bước 9: Giáo viên kiểm tra danh sách học sinh đã xin vào lớp, nếu đã đủ sĩ số thì tắt chức năng tự báo danh.

On this page