Xoá lớp học

Author: Azota 247 views

Bước 1: Từ màn hình chính, bấm vào “Danh sách lớp”

Bước 2: Bấm vào “3 chấm” sau đó bấm vào Xoá lớp