Cách tạo đề trắng kèm bảng đáp án

Author: Azota 115 views

Bạn có thể tạo đề trắng (đề không có nội dung) theo đúng cấu trúc mẫu của Azota:

 • Các câu hỏi bắt đầu bằng: Câu 1, Câu 2, Câu 3….
 • Đáp án: ABCD viết in hoa, theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Ví dụ:
  A B
  C D
  hoặc
  A.
  B.
  C.
  D.
 • Cuối đề có chữ HẾT
 • BẢNG ĐÁP ÁN đặt sau chữ HẾT, theo cấu trúc đề mẫu

Tham khảo thêm Video hướng dẫn: https://youtu.be/O43c8r3sXVU