Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới Phản Hồi về: Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới

Thưa anh/chị Admin,

Tôi là GV đã dạy 30 năm tại 1 huyện miền núi Tánh Linh – Bình Thuận.

Trong 1 học kỳ, tôi thật sự biết ơn phần mềm này đã giúp tôi và rất nhiều GV khác soạn thảo đề kiểm tra, bài tập để kiểm tra online hiệu quả.

Nay còn 1 tuần nữa là tổ chức kiểm tra HKI, tôi xin anh/chị xem xét cấp quyền cho cá nhân tôi hoặc trường tôi được sử dụng phầm mềm giám sát để đảm bảo tính khách quan, công bằng giữa các HS.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ Ngọc Châu

0984805979