Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới Phản Hồi về: Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới

Chào azota, hiện tại tôi là GV ở một trường tại TPHCM, tôi đang muốn thử nghiệm tính năng giám sát mới của azota, tôi đã lấy 1 đề để test thử, xin azota cho phép