Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Xin admin cho sử dụng tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Xin admin cho sử dụng tính năng giám sát mới

Chào azota, hiện tại tôi là GV ở một trường tại TPBMT, tôi đang muốn thử nghiệm tính năng giám sát mới của azota, tôi đã lấy 1 đề để test thử, xin azota cho phép